Leze čuník na kaštan

Leze čuník na kaštan

Sbírka říkadel pro děti.

Lenka Grycová

Narodila se 26. 2. 1978 v Brně. Vystudovala přírodní vědy, kterým se stále aktivně věnuje především publikační formou. Za sebou má více než patnáctiletou zkušenost s prací s malými dětmi v Dětském národopisném souboru Brněnský Valášek, kde sama vyrostla. Sbírka říkadel Leze čuník na kaštan vznikla v roce 2010 v poměrně krátkém časovém intervalu jako protipól sbírky pro dospělé Kalendář pro anděly.

Karolina Hořavová

Narodila se 26. 2. 2003 v Černé Hoře, tedy ve stejný den jako autorka, jen o čtvrt století později. Malování patří mezi její stěžejní záliby. Autorka si vybrala tuto mladičkou ilustrátorku zejména proto, že je věkem mnohem blíže věkové skupině pro kterou je tato kniha říkadel určena a její kresby tak budou dětem blízké.

Zda se tento záměr povedl, necháme již na samotných dětech a jejich rodičích. Přejeme hodně příjemných chvil nad naší knihou.

Listování v knize... vyžaduje Adobe Flash Player